นายกฯ นำคณะ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร