เริ่มวันแรก ทำเนียบ เปิดขายหน้ากากอนามัย ราคาถูก 10 ชิ้น 25 บาท

รูปภาพ
เริ่มวันแรก 7 ก.พ.63 จะมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ 10.00 น. ที่บริเวณประตู 6 ทำเนียบรัฐบาล (เวิ้งตรงน้ำพุ) และฝั่งตรงข้ามประตู 4 บริเวณศูนย์บริการประชาชน จุดละ 10,000 ชิ้น โดยจะจำหน่ายต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วัน ก่อนในช่วงแรก แพ็คละ 10 ชิ้น ราคา 25 บาท

ข้อมูล โฆษกรัฐบาล