ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Commander of the Royal Thai Fleet officially visits the AMPHIBEX in Cobra Gold 20 at RTN Training Area No.15, Hat Yao, Sattahip, Chonburi
#การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก #จุดเริ่มต้นของคอบร้าโกลด์ #AmphibiousOperation #CommencingCobraGold
พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์20 โดยมี Mr.Michael Heath อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย , BG Joshua M. Rudd 25th ID Commanding General-Operations และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของไทย ร่วมชมการฝึก ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
Today, February 28th, 2020, at 10 o’clock. Admiral Chumsak Nakwichit, Commander-of-the Royal Thai Fleet officially visits the Amphibious Operation Exercise in Cobra Gold 2020, the biggest joint military training in the region, together with Mr. Michael Heath US Charge d’affairs stationed in Thailand, Brigadier General Joshua M. Rudd, 25th ID Commanding General-Operations and Thai’s Commanding Officers at RTN Training Area No. 15, Hat Yao, Sattahip, Chonburi.
การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางแผนขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสุดท้าย จนถึงการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลในการปฏิบัติการร่วมในการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งของกองทัพพันธมิตรที่มีความซับซ้อนได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งปีนี้มียุทโธปกรณ์เข้าร่วมฝึกเป็นจำนวนมาก พื้นที่ในการฝึกครอบคลุมพื้นที่ทั้งสนามฝึกฯ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกในปีนี้ จากไทย และ สหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 2,242 นาย
The objective of this Amphibious Operation Exercise is to strengthen combat readiness and to develop military capabilities. The Exercise begins from the Initial Planning Conference and ends up at the Field Training Exercise and the Sea Training Exercise, a joint operation which is quite complex. There are lots of armament deployed in this exercise. The training are covers all of the training field. Moreover, more than 2,242 persons from both Thai force and the US force have been participating in this exercise.
    ซึ่งในปีนี้กำลังที่เข้าร่วมฝึกประกอบด้วย
    This year, participating forces consist of;
ไทย จำนวน 618 นาย
Thailand : 618 Pax
    - เรือหลวงอ่างทอง พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) และ รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน
- HTMS Angthong with Royal Thai Marine personnel and 8AAVs
    - เรือหลวงสีชัง
- HTMS Sichang
    - เรือหลวงมันกลาง
HTMS Manklang
    - เรือหลวงบางระจัน
HTMS Bangrajan
    - เรือปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ (SEAL) จำนวน 2 ชุด
2 SOVs with 2 Royal Thai Navy Seal
    - เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 2 (BELL-212) จำนวน 2 ลำ
2xHelicopters Bell 212
    - ชุดลาดตระเวน จำนวน 2 ชุด
2 RECON Teams from Royal Thai Marine Corps
    - เรือยาง จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 ชุด
2 RIBs with 2 special force teams
   - ชุดปฏิบัติการชายหาด จำนวน 1 ชุด
Beach Master Unit
กำลังจากกองทัพอากาศเข้าร่วมฝึก
Royal Thai Air Force
    - เครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำ
2 F16
สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,624 นาย
US Force : 1,624 Pax
    - USS AMERICA (LHA-6) , พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา)
Landing Helicopter Assault (LHA-6) USS AMERICA with US Marine Corps Personnel
    - USS GREEN BAY (LPD 20) , รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน , ยานเบาะอากาศ (LCAC) พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา)
USS Greenbay with 8 AAVs, 2x UH-1, 2x AH-1 and 1 LCU with US Marines
    อากาศยาน เครื่องบินขับไล่แบบ F-35 จำนวน 2 ลำ , อากาศยานสนับสนุนการโจมตี แบบ MV-22 (OSPRAY) จำนวน 3 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ CH-53 (SEA STALLION) จำนวน 2 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ AH-1 (คอบร้า) จำนวน 2 ลำ , เฮลิคอปเตอร์ BLACKHAWK จำนวน 4 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 (APACHE) จำนวน 2 ลำ , เฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 (HUEY) จำนวน 2 ลำ
Aircrafts from the US Force deployed in this exercise are 2* Fighter (F-35), 3* MV-22 (OSPREY), 2* CH-53 (SEA STALLION), 2* AH-1 (COBRA), 4* BLACKHAWK, 2* AH-64 (APACHE), and 2* UH-1 (HUEY).
    การฝึก“คอบร้าโกลด์” ถือกำเนิดจากการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจะทำการฝึกหัวข้อนี้ทุกวงรอบการฝึก โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 39 ปัจจุบันได้พัฒนาและขยายหัวข้อการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ โดยกำลังฝ่ายไทยได้ร่วมฝึกกับมิตรประเทศชั้นนำทางการทหารได้อย่างกลมกลืน ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้วยศักยภาพของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ที่มี อันจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่ากองทัพเรือ และกองทัพไทยจะสามารถป้องกันประเทศได้ในยามสงคราม ตลอดจนสามารถปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรทั้งในยามสงบ และยามสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cobra Gold Exercise originated from the Amphibious Operation Exercise that was trained every year. This 39th Cobra Gold (the present one) is designed to respond to situations and new kind of threats the world is facing with in the present days. Thai Forces have been participating in this exercise with various military-leading nations harmoniously. Royal Thai Armed Forces express their professionalism with their military competency and their armament. By doing so, it is believed that the Royal Thai Armed Forces and the Royal Thai Navy will definitely be capable of protecting the country and its people and operating with the allies both in peace time and in war time.

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น