เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลตรี John P. Johnson รองผู้บัญชาการกองกำลัง กองทัพบกสหรัฐ ภาคพื้นแปซิฟิก

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลตรี John P. Johnson รองผู้บัญชาการกองกำลัง กองทัพบกสหรัฐ ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ 
วันนี้ (27 ก.พ. 63, 13.00 น.) ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล เสนาธิการทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ พลตรี John P. Johnson รองผู้บัญชาการกองกำลัง กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ จำนวน 5 นาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ เพื่อโอกาสในการแสวงความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งบทบาทของกองทัพภาคที่ 4 ตามนโยบาย Pacific Pathway ของกองทัพบกสหรัฐ และการฝึกร่วม/ผสม Hunuman Guardian ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้แทนฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือ
🔴  สำหรับความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐ ตามแผนงาน Pacific Pathway เป็นความร่วมมือทางการทหารที่มีต่อกัน และจะยังมีความร่วมมือกันในอีกหลายโครงการในอนาคต สำหรับในห้วงปี 2563 นี้ มีแผนกำหนดทำการฝึกร่วม/ผสม ภายใต้รหัส “Hunuman Guardian (หนุมานการ์เดียน) ” ซึ่งจะมีการจัดส่งกำลังพลของ ทบ. สหรัฐ มาทำการฝึก    ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 4 ในการนี้ พลตรี John P. Johnson  กล่าวว่า พร้อมสนับสนุน ทบ.ไทย ในทุกมิติ และกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่เป็นประเทศที่สวยงาม สำหรับบรรยากาศของการพบปะหารือ เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นมิตรไมตรี 

>>> ภาพ/ข่าว โดย : ศปส.ศปก.ทภ.4 <<<

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น