รองผู้ว่าฯศักดิ์ชัย นำทีมเดินหน้าพัฒนา ปรับภูมิทัศน์คลองยายสุ่น โฉมใหม่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง


นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการปรับปรุงพัฒนาคลองยายสุ่น เพื่อติดตามการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลอง ให้เกิดการพัฒนาและรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาด แนะนำแนวทางการบำบัดน้ำเน่าเสีย ปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค บริเวณคลองยายสุ่น ในพื้นที่เขตห้วยขวางและเขตดินแดง ความยาวประมาณ 1,600 เมตร ตั้งแต่คลองสามเสน เขตห้วยขวาง ถึง ซอยชานเมือง เขตดินแดง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ตารางผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลองยายสุ่นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลองยายสุ่น


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน

โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ตรวจราชการสูง นายนพดล ฉายปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตดินแดง พร้อมผู้บริหารเขต และผู้แทนสถานประกอบการติดคลองยายสุ่นพื้นที่เขตห้วยขวางและเขตดินแดง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น