ผอ.เขตบางเขน ช่วยเหลือประชาชน

( 18 ก.พ. 2563 ) นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายยุทธนา คู่บุญธรรม หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ได้มอบทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ นางสาวอุดม เกตุแก้ว ซึ่งได้อนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านในฐานะบุคคลสัญชาติไทย บุคคลดังกล่าวอายุ 81 ปี ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เนื่องจากเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่กทม. ตั้งแต่ปี 2520 แต่ไม่ได้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย  มีเพียงหลักฐานเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นขาวดำ ซึ่งออกให้เมื่อปี 2513 ไม่เคยกลับไปต่ออายุบัตรอีกเลย ทำให้ชื่อตกหล่นสูญหายจากทะเบียนบ้านไม่สามารถต่ออายุบัตรได้ ประกอบกับบิดามารดา พี่น้อง สามี เสียชีวิตไปหมดแล้ว มีเพียงบุตร 1 คน และตนออกจาก จ.ชุมพร มานาน 40 กว่าปี และเมื่อปี 2540 เกิดพายุซีต้า ทำให้ทะเบียนบ้านรุ่นเก่าที่จัดเก็บไว้ที่อำเภอสูญหายไป ผู้ร้องไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานทางทะเบียน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางราชการเพราะการไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ให้ ความช่วยเหลือ ในงานในการประสานงาน ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมพร   และสำนักทะเบียนอำเภอท่าแซะ ช่วยสอบสวนพยานบุคคล ซึ่งเป็นพี่สะใภ้ และญาติพี่น้อง เพื่อให้รับรองและยืนยัน ตัวบุคคล ในการเพิ่มชื่อให้กับบุคคลดังกล่าว ผู้อำนวยการเขตบางเขน ได้กล่าวแสดงความยินดี เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้ ในฐานะบุคคลสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นางสาวอุดม เกตุแก้ว ดีใจที่ได้มีหลักฐาน แสดงตน ว่าเป็นคนสัญชาติไทย และจะได้ใช้สิทธิต่างๆ จากทางราชการ และกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการเขตบางเขน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดำเนินการให้

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น