ห่วงภัยแล้ง " บิ๊กต่อ เฉลิมชัย" รมต.เกษตรฯ ตรวจสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ว่า อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 7,500 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 4,300 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 7.60 ล้าน ลบ.ม.
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านนาดี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน และพบวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
จึงได้มอบหมายกรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งได้ในปีแรกถึง 5 ล้าน ลบ.ม. และเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ลงมาดูสภาพพื้นที่จริง เพื่อตั้งงบประมาณในปี 2564 - 2566 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถจุน้ำได้ถึง 23 ล้าน ลบ.ม.