กรรมาธิการกีฬาฯ หนุน "ระนอง" สร้างศูนย์พัฒนากีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ


(13 ก.พ.63) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะภาคเอกชนและส่วนราชการในจังหวัดระนองเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ


นอกจากการเตรียมความพร้อมในการเป็น western gate way (ประตูการค้าฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศรอบอ่าวเบงกอล(BIMSTEC)แล้ว  ยังได้รับทราบความพร้อมและแผนในการสร้างศูนย์พัฒนากีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ โดยอาศัยศักยภาพการมีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพดีของโลกและบุคลากรด้านสุขภาพทางเลือกที่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผ่านวารีบำบัดเพื่อเปิดรับนักกีฬานานาชาติได้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่พักและฝึกซ้อมนักกีฬาต่อไปอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น