ประเดิมชัย พร้อม กมธ.ป.ป.ช. ตรวจเข้มโครงการไทยนิยมยังยืน อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.เขตห้วยขวาง-ดินแดง ในฐานะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(ปปช.) ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการดำเนินโครงการไทยนิยมยังยืน บ้านแวงเหนือ หมู่ที่1ต.แวงอ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับข้อมูลว่ามีการทุจริตสมัยคสช.(ปี61) 

คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาลงพื้นที่อำเภอโพนทองภาคเช้า อำเภอเสลภูมิภาคบ่าย โดยการนำของนาย สุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ และ นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ นาย ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิกา พร้อมคณะ

อำเภอโพนทอง เรื่อง การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแวงเหนือ ม.1 กรณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานโครงการมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง และปลอมแปลงเอกสารในโครงการขุดลอกห้วยนาเหนือ ม.1 ต.แวง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
โดยทางคณะฯได้พูดถึง หน้าที่และอำนาจ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ ทั้งนี้จะนำข้อมูลเข้าสู่กรรมาธิการเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไป