“อนุพงษ์”แจงกมธ.สภาฯสำรวจประชากร-งบอปท.สำหรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ส่วนกำหนดวันเป็นอำนาจของครม.

มท.1แจงกมธ.สำรวจประชากร-งบฯเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว
เมื่อวันที่ 5  ก.พ. ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายซูการ์โน มะมา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ เป็นประธานกรรมาธิการฯ โดยกรรมาธิการฯ ได้เชิญ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ ตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาชี้แจงถึงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงช่วงหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมโดยดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ขณะที่ตัวแทนจากกกต. ชี้แจงช่วงหนึ่งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้ง และการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับงบประมาณในการจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการแบ่งกลุ่มการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้นั้น จะพิจารณารูปแบบการแบ่งกลุ่มการเลือกตั้งและจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไป.