นายกฯ รมต.เกษตรฯ นำปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลด PM2.5


นายกรัฐมนตรี-รมว.เกษตรฯร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลด PM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC เตรียมมอบต้นกล้า 1 ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงเทพฯ 


     วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 08.30น. ณ หน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงาน“ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลด PM2.5” ภายใต้โครงการ GreenCity by MOACโดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชนินทร์รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆอาทินายสกลธีภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)และคณะผู้บริหารจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัดบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดย นายเฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงต้นกล้าต่างๆ ที่จะนำไปแจกในงานพร้อมรับชมการสาธิตการลงทะเบียนระบบออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการรับต้นกล้า สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐาน และพบในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จัดกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลด PM2.5” ภายใต้โครงการ GreenCity by MOACในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีการแจกจ่ายต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับฝุ่นPM2.5 พร้อมกับคู่มือการดูแลต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ กระดุมทอง ไม้ประดับตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิน (เฟินขนนก เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ทั้งบริเวณในและนอกบ้าน สถานที่ทำงาน ริมถนน และสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปีหน้าและปีต่อไป เสมือนการสร้างภูมิต้านทานให้กรุงเทพฯในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกร ที่สนใจเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่นำต้นไปปลูกนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นกล้าในระยะยาว ให้เจริญเติบโตเพื่อความยั่งยืนในการสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศโดยมีการติดตามและส่งเสริมการขยายผลในโครงการระยะยาวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

     นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมมือกันในการแจกจ่ายต้นกล้าให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนรวมทั้งสิ้น 1 ล้านต้น โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.green-city.online ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 63 เป็นต้นไปซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. นี้ สามารถมารับต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับฝุ่นPM2.5 คนละ 5 ต้นได้ที่งาน “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 63 ณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนส่วนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อขอรับต้นกล้าได้ที่หน้างาน หรือระบุเขตพื้นที่ที่สะดวก พร้อมคู่มือวิธีการดูแลต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังกำหนดช่องทางการแจกจ่ายต้นไม้ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ สำนักงานเขต 50 เขต ร้าน CP Fresh Mart สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบางจาก โรงเรียน และวัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด PM2.5 และเป็นการต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย

  “เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพืชเกือบทุกประเภทมีความสามารถในการดักเก็บฝุ่นไว้ตามใบและก้าน ยิ่งหากพืชใดมีใบหนาแน่นหลายชั้น ใบถี่ ใบมีร่องลึก ใบและก้านมีขน ความสามารถในการดักเก็บฝุ่นก็จะสูงตามพื้นที่ผิวที่มี  นอกจากนี้ กลไกภายในของพืชเองก็มีความสำคัญในการลดฝุ่น PM2.5 และมลพิษอื่นที่อาจปนเปื้อนไปกับฝุ่น การทำงานของเครือข่ายบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในวันนี้ จะเป็นการสร้างภูมิต้านทานของเมืองบนฐานแนวคิดเกษตรและพืชสวน นำไปสู่เมืองแห่ง GreenCity ได้สำเร็จโดยเร็ว ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยนำร่องในพื้นที่ กทม. เป็นแห่งแรกเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และในอนาคตจะมีการขยายโครงการไปสู่เมืองใหญ่ในแต่ละจังหวัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกได้เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ จะสามารถลดจำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ได้ถึง 1-3 วัน” นายเฉลิมชัย กล่าว

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้นลด PM2.5” ภายใต้โครงการ GreenCity by MOACพบกับศิลปิน ดารานักแสดง และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมายภายในงานโดยสามารถติดแฮชแท็ก#ปลูกเพื่อปอด#ล้านต้นลดPM2จุด5ในสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ