"บิ๊กน้อย"ร่วมกิจกรรมในวันเชิดชูเกียรติประจำปีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

วันนี้เวลา 09.00น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยพลตรีโอสถ ภาวิไล.  นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมาธิการและคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในวันเชิดชูเกียรติประจำปีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ในโครงการห้องเรียนกีฬา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬาและศิลปศาสตร์-กีฬา โดยเริ่มมีโรงเรียนนำร่อง ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 3แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ปัจจุบันโครงการห้องเรียนกีฬาทั่วประเทศมีนักเรียนในโครงการ 1,474 คน มีโรงเรียนในโครงการ 9 โรงเรียน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั้งนี้นักเรียนในโครงการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางกายโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและจะมีกิจกรรมคลินิกพิเศษรวมทั้งกำหนดให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการที่สำคัญของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อาทิ สมาคมฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอลทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและขีดความสามารถในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำหรับโครงการห้องเรียนกีฬารุ่นที่ 1 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 181 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 ทั้งนี้นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครได้รับคัดเลือกให้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับเขตได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อฟุตบอลระดับประเทศ       ในการแเข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่15  ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 คน และล่าสุดเปิดรับนักเรียนหญิงที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอลโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดผู้ฝึกสอนมาเสริมทักษะให้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น