" บิ๊กน้อย" เตรียมผลักดันโครงการ " หมั่นออกกำลังกาย สุขใจไร้โรคาด้วยยุทธลีลามวยไทย

วันนี้เวลา 13.30 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา ประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของอนุกรรมาธิการ  ทั้ง 4 คณะ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับทิศทางกีฬาและนันทนาการหลัง COVID-19 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบผลักดันโครงการ " หมั่นออกกำลังกาย สุขใจไร้โรคาด้วยยุทธลีลามวยไทย " ซึ่งเป็นการฝึกคนละแบบกับมวยไทยบนเวทีมวย  ใช้พื้นที่น้อยเพียงแค่ 2 ตารางเมตร ภายในห้องนอนหรือหน้าทีวีในการฝึก  ทุกคนสามารถทำได้แม้แต่ผู้ที่มีความพิการ โดยผู้ฝึกจะมีความแข็งแกร่งทั้งร่ายกาย สุขภาพดี (Good health)เป็นการตั้งรับไวรัสทุกชนิดอย่างมีพลัง  มีความสุข (Happiness) จากเสียงเพลงที่ใช้ประกอบการฝึกและมีความเอื้ออาทรกันในครอบครัว (Heart)เพิ่มความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวเมื่อสมาชิกอยู่ในบ้าน  เป็นการปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New normal)ยุทธลีลามวยไทยจะเป็นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย โดยอาศัยการหายใจ การถ่ายน้ำหนัก การหักเอวหรือการหมุนเอว ทั้งนี้กรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาจะร่วมกับสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลกผลิตตัวอย่างยุทธลีลามวยไทยประกอบเพลงเพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และสื่อภาครัฐ เผื่อให้ประชาชนสามารถฝึกได้ที่บ้าน และในอนาคตจะจัดทำรายการ ประกวดและมอบรางวัลให้กับ "คนฝึกดี" อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น