"ประเดิมชัย" เสนอรัฐสแกนหาคนตกหล่น เข้าไม่ถึงเยียวยา เตือนระวังเกิดทุจริตงบฟื้นศก.

"ส.ส.ประเดิมชัย" เสนอรบ. ช่วยเหลือคนตกหล่น เข้าไม่ถึงระบบมาตรการเยียวยา แนะทบทวนขยายเวลาลดหย่อนเก็บค่าไฟฟ้า-ประปา –ค่าเช่าการเคหะ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ในครั้งการประชุมที่รัฐสภา อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน เวลา 10.55 น. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า อยากฝากให้รัฐบาลดูแลช่วยเหลือคนจำนวนมากที่ยังตกหล่นจากการดูแลและเข้าไม่ถึงระบบที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในขณะนี้ อย่างเป็นธรรม แม้จะเปิดโอกาสให้คนได้ทบทวนสิทธิ แต่ช่องทางต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากมาตรการที่รัฐบาลเยียวยาในขณะนี้แล้ว มาตรการอื่นๆโครงการต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา ถ้าจะพิจารณาว่า 3 เดือนที่รัฐบาลให้การดูแล โดยไม่จัดเก็บ 3 เดือน ถามว่าหลังจาก 3 เดือนไปแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจะจบภายใน 3 เดือนหรือไม่ ซึ่งก็ไม่คนเหล่านี้ยังคงได้รับผลกระทบอยู่

ดังนั้น รัฐบาลควรทบทวนมาตรการดูแลเพื่อขยายระยะเวลาการเยียวยาดูแลประชาชนเหล่านี้ออกไป ทั้งการลดหย่อนหรือยกเว้นการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเช่าที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นการเคหะแห่งชาติ ซึ่งงดเว้นเก็บค่าเช่า 3 เดือน ทั้งนี้ ตนเสนอผ่านไปยังรัฐบาลว่าน่าจะงดเว้นค่าเช่าไปถึงสิ้นปี ดีกว่าที่รัฐบาลมุ่งเน้นมอบเงินเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ไปทบทวนเรื่องที่รัฐบาลมีหน้าที่ รวมทั้งมาตรการภาษีบุคคลที่รัฐบาลจัดเก็บในขณะนี้ ฐานภาษีที่ต้องเสียสำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าจะช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลน่าจะทบทวนการเสียภาษี ขยายฐานภาษีออกไป

นายประเดิมชัย กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่ากังวลในส่วนโครงการกู้เงินเพื่อที่จะดูแลการเยียวยาวงเงิน 4แสนล้านบาท ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ ตัวอย่างในอดีตมีโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่บ้านแวงเหนือ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการทุจริตมโหฬารในโครงการนี้ ตนพยายามชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอให้สภาฯแห่งนี้ในรูปแบบของโครงการที่ไม่มีรายละเอียด เกรงว่าจะซ้ำร้อยเดิมได้ สุดท้ายประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ตนจึงเห็นด้วยที่จะให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบจากสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น