สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ เลื่อนประชุมใหญ่สามัญ


สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ด้าน “บิ๊กเหม็น” ไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ เผยจะมีการมอบรางวัล “บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา” ให้แก่สื่ออาวุโสที่มีผลงานในอดีตเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นตัวอย่างแก่สื่อมวลชนรุ่นหลัง พร้อมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนในช่วง “โควิด-19” แพร่ระบาด ด้วยการ “จับสลากปันสุข” แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รวมทั้งของรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการเยียวยาให้สมาชิก

 “บิ๊กเหม็น” นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมนักข่าวช่างภพาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า สมาคมฯ จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ออกไปจากกำหนดเดิม โดยอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทุกประการ

 นายไพฑูร กล่าวว่า ในการนี้ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จะกำหนดวันเวลา และสถานที่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการแถลงผลงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2562 การแถลงงบดุล และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นต่อไป รวมทั้งมีการมอบรางวัล “บุคคลผู้ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา” ประจำปี 2563 ให้แก่สื่อมวลชนอาวุโส ที่มีผลงานในอดีตเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นบุคคลตัวอย่างแก่สื่อมวลชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะปูชนียบุคคลด้านสื่อกีฬาสืบต่อไป

 “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 คาดว่าจะมีขึ้นลานหน้าที่ทำการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย บริเวณโซน W8 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะหารือร่วมกันก่อนที่จะกำหนดวันเวลาที่แน่นอน แล้วแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สมาชิกสื่อมวลชนกีฬาจากหลายสำนักประสบกับปัญหาความเดือดร้อน สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ก็มีมาตรการช่วยเหลือขั้นต้นด้วยการจับสลากปันสุข ซึ่งจะเป็นเครื่องบริโภและอุปโภค ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร หม้อหุงข้าว พัดลม กระติกต้มน้ำร้อน รวมทั้งมีรางวัลพิเศษมอบให้แก่สมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฟรีอีกด้วย” นายไพฑูร กล่าว.

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น