สุดทน! ลูกหลานพระเจ้าตากเดือด เปิด 3 ข้อเรียกร้อง ช่องส่องผี ต้องรับผิดชอบ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

สุดทน! เปิด 3 ข้อเรียกร้องจาก 'ชมรมตามรอยเจ้าตาก' และผู้ที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อรายการ 'ช่องส่องผี'

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาจากอริราชศัตรู ทรงฟื้นฟูการศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมให้คงคืนมาดังเดิม

พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย เสียสละเรื่องราวส่วนพระองค์ เพื่อให้พสกนิกรมีความผาสุก มีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่อาศัยมาจวบจนปัจจุบัน

แต่เป็นที่น่าเสียใจที่รายการ 'ช่องส่องผี' มาอวดอ้างว่าเป็นผู้วิเศษ สามารถสื่อสารสนทนาโดยตรงกับพระวิญญาณของพระองค์ได้ มิหนำซ้ำยังได้นำเสนอพระราชประวัติของพระองค์ที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นเหตุให้สาธารณชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดในตัวพระองค์

'ชมรมตามรอยเจ้าตาก' และเหล่าผู้ศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติของพระองค์มาตลอด จึงบังเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้ให้ผ่านไป เพราะจะยังความเข้าใจที่ผิด ๆ ต่อสังคมไทย จึงขอเรียกร้องต่อรายการ 'ช่องส่องผี' ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ทีมพิธีกรของทางรายการไปขอขมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระบรมราชานุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ เรื่องที่ทางรายการไปกล่าวลดทอนพระเกียรติของพระองค์ โดยไม่มีหลักฐานรองรับ กรณีที่กล่าวว่าพระองค์ทรงช้างไม่เป็น กรณีที่บอกว่าทรงกู้ยืมเงินจีนและหนีหนี้จีน ทำให้ดูประหนึ่งว่าพระองค์ไร้ซึ่งพระปรีชาสามารถในการศึก การบริหารด้านการเศรษฐกิจ รวมทั้งทรงมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย

๒. ขอให้ลบคลิปของทางรายการทุกตอนที่มีการกล่าวอ้างถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อไม่ให้ผู้ที่รับชมและคนรุ่นหลังเข้าใจผิดและสับสนในพระราชประวัติของพระองค์

๓. หากทางทีมงาน 'ช่องส่องผี' จะผลิตรายการต่อไปและมีเนื้อหาที่อ้างถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอให้รายการไม่เอ่ยถึงพระองค์ในเชิงแอบอ้างว่า สามารถสนทนาโดยตรงกับพระวิญญาณของพระองค์ได้

เบื้องต้นนี้ พวกเราขอให้ทางรายการ 'ช่องส่องผี' ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง ๓ ข้อ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ทางรายการได้กระทำผิดพลาดไป

๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ชมรมตามรอยเจ้าตากและเหล่าผู้ศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้อมูล ตามรอยเจ้าตาก โดยมีนายสุชาติ กนกรัตน์มณี เป็นประธานชมรมตามรอยเจ้าตาก

https://www.facebook.com/…/a.474009736429…/911572216006522/…

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น