"หญิงเหล็ก กรณิศ" นำทีมลุยปราบยุง! ป้องกันโรคไข้เลือดออก


ทำงานไม่มีหยุด - วันนี้ ส.ส. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เขตวัฒนา เขตคลองเตย นำทีมชุดใหญ่ลงพื้นที่บริการประชาชนฉีดพ่นหมอกควันกําจัดลูกนํ้ายุงลาย บริเวณ ชุมชน 70 ไร่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะนําเชื้อ โรคไข้เลือดออก สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ จะต้องทําให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดท้ังปี

สำหรับพี่น้องประชาชนคลองเตย วัฒนา ที่สนใจให้เข้าไปบริการฉีดพ่น หรือมีเรื่องร้องทุกข์ถนนหนทาง อื่นๆ สามารถเข้าไปแจ้งข้อมูลได้ที่ แฟนเพจ ส.ส. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เขตวัฒนา เขตคลองเตย

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น