เขตบางซื่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางเขนใหม่ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ


เขตบางซื่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางเขนใหม่ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


(2ก.ค.63) ที่ผ่านมา นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางเขนใหม่ พร้อมนำผู้บริหารเขตบางซื่อ ผู้บริหารจากกองทัพเรือ ผู้บริหารจากกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ ผู้บริหารจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ผู้บริหารจากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ผู้บริหารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน ข้าราชการ บุคลากรเขตบางซื่อ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" พัฒนาพื้นที่ริมคลองบางเขนใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


      ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการร่วมกันจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ รื้อถอนสิ่งรุกล้ำ และกำจัดวัชพืชตลอดแนวคลอง เพื่อทำทางน้ำไหล เน้นการปรับปรุงสภาพคลอง และบริเวณใกล้เคียงให้สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณริมคลอง นอกจากนี้มีการทำความสะอาดลานวัดบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น