"ปรพล" นำทีมคณะ ทปษ.ดีอีเอส เยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม นำโดย นายปรพล อดิเรกสาร พร้อมด้วย นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ดร.พสุ แก้วปลั่ง ดร.ภัทรา โชติวิทยะกุล ดร.พีรเดช ณ น่าน และ นายนนทวัตต์ สารมาน กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเเห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ ที่ทันสมัยมาก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป  บทบาท หน้าที่ เเละ ภารกิจ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกิจการอวกาศ โดยมี พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ เเละ คณะ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เเละร่วมประชุมหารือถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีอีเอสเเละกองทัพอากาศ ในโอกาสต่อไป ณ กองทัพอากาศ
ภาพ จากทีมติดตาม ทปษ.ดีอีเอส

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น