คนกีฬาและการเมืองร่วมยินดี "หนุ่มสยาม" ลูกชายหนามเตย ยนตรกิจ คว้าปริญญาโท ม.สยาม

ขอแสดงความยินดีกับ "หนุ่มสยาม" ปิยะพล พวงแก้ว กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และอนุกรรมการฯสภากรุงเทพมหานคร บุตรชายของ พ.อ.พิเศษ นรินทร์ พวงแก้ว ฉายามวย หนามเตย ยนตรกิจ ยอดมวยไทยยุค 2500 อดีตประธานฝ่ายเทคนิคสนามมวยเวทีลุมพินีและอาจารย์ประจำโรงเรียนเตรียมทหาร และคุณแม่ภิญญา พวงแก้ว ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสยาม นำความยินดีมาสู่ครอบครัว

ด้าน "หนุ่มสยาม" ปิยะพล กล่าวว่า ขอขอบคุณบิดามารดา น้องชาย(นิรันดร พวงแก้ว) และครอบครัว ที่คอยเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ให้โอกาสให้ความรู้ในการศึกษาและทำวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดด้านวิชาการและการทำงานให้เกิดรูปธรรม ซึ่งตนมีความสนใจทั้งในด้านการสื่อสารทางการเมืองกีฬา ผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณญาติผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุน อาทิ พล.อ.สิทธิชัย อินทเสน ตท.9 พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ตท.18  พรรณผกา-พ.ท.ประชิด-พันธ์ทิพย์-เยาวเรศ สุทธพินทุ , เสงี่ยม-สง่า-เชื่อม พวงแก้ว และผู้ใหญ่ในวงการกีฬาที่นับถือ พล.ต.อำนาจ เฉลิม เชาวลิตร อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย พล.ต.วรวุฒิ ทองศรีงาม อดีตเลขาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.อ.พิเศษ บุญส่ง เกิดมณี รองประธานสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (W.P.M.F) และอุปนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ทุกท่านเป็นแบบอย่างในความเพียรและคอยสนับสนุนตลอดมา

สำหรับ "หนุ่มสยาม" บุตรชาย หนามเตย ยนตรกิจ ถือเป็นเลือดคนกีฬา เพราะมีบิดาและเครือญาตอยู่ในแวดวงกีฬามวย รวมทั้งสมัยเด็กยังคลุกคลีติดขอบเวที เพราะคอยติดตามบิดาและ พล.ต.อำนาจ เฉลิม เชาวลิตร พ.อ.พิเศษ บุญส่ง เกิดมณี ซึ่งได้รับการยอบรับว่าเป็นชุดกรรมการ(ตงชิน) ยุครุ่งเรืองของสนามมวยลุมพินี ไปทำงานทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเสมอ  ทั้งผ่านการทำงานในด้านสื่อสารมวลชน กว่า10ปี คล่ำหวอดในแวดวงการเมืองท้องถิ่นกทม. ตลอดจนได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ ในส่วนของอนุกรรมการฯสภากทม. ทั้งด้านโยธา-สิ่งแวดล้อม และผลกระทบโควิด-19 และได้คณะกรรมการฯสมาคมสื่อกีฬา ซึ่งที่ผ่านได้ผลักดันสะท้อนปัญหาผ่านกลไกในด้านการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและการบริหารงานท้องถิ่นระดับเขตและพัฒนากีฬาและส่งเสริมสวัสดิการสื่อมวลชนสายกีฬาอีกด้วย    

 

อยากเชิญชวนสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ที่คณะรัฐศาสตร์ ม.สยาม เพราะจะได้ทั้งความรู้คู่ความสุข ความเป็นกันเอง โดยมีทางคณาจารย์ดูแลใกล้ชิดเสมือนครอบครัว ทำให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านวิชาการและต่อยอดในการทำงานหน่วยงานและการเมืองในอนาคตได้อีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ทาง แฟนเพจ "คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม - Singhasiam" โทร 096 685 8618 หรือ https://www.singhasiam.com/แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น