สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เตรียมจัดงาน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” วันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดงาน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” และการแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ครบรอบมรณภาพ 150 ปี ในวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยล่าสุด สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

ที่ปรึกษาโครงการ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ประธานโครงการ ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำรองนายกฯ, รองประธาน 7 ท่าน ประกอบด้วย นายสมชาย กรุสวนสมบัติ “ซูม ไทยรัฐ”, พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์, พลเรือเอกวิทวัส สาครสินธ์ุ, นายระวิ โหลทอง, นายโรจน์ งามแม้น, นายอำพล ถาวรโลหะ “เซียนเต๋า”, นายพันธ์เลิศ ใบหยก


กรรมการ 8 ท่าน ประกอบด้วย นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, นายจรูญ วานิชชา กก.บห.บ.สยามสปอร์ตฯ, นายจรัญ พงษ์จีน, นายขจร พราวศรี, นายศิริพงษ์ แสงทองคำ, นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์จินดา, นายอรรถวุฒิ ศรีแสง, Dr. Ma Yan และเลขานุการ นายวัฒนา ทัชพงษ์

พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้ง นายศักดิ์สิทธิ์ สุภาพรพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และนายอัครพร จิตรอำนวย เป็นกรรมการ ดูแลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานในวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น