พ่อเมืองภูเก็ตเปิด “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” ครั้งที่ 2

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” ครั้งที่ 2 โซนภาคใต้ ท่ามกลางสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต ได้มีพิธีเปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” ครั้งที่ 2 จัดโดย #สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, นายมนูญ อุทะกะวารี เลขาธิการสมาคมฯ ในฐานะประธานโครงการฯ, นายณฤต ศรีทอง อุปนายก, นายเกริกชัย คุณโฑ อุปนายก, นายอัครพร จิตรอำนวย เหรัญญิก ในฐานะหัวหน้าโครงการ, นายสุรเดช อภัยวงศ์ กรรมการ, นาย​ธนทร เรืองศิริ​ กรรมการ, นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักอัยการสูงสุด, ดร.สีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีสมาชิกเเละภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอบรมกันอย่างคึกคัก ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, เคเบิ้ลทีวี, วิทยุกระจายเสียง, สื่อออนไลน์ และ ยูทูบเบอร์ ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 30 คน


การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง, แนวทางการร่างพระราชบัญญัติการพนันฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่, กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, หลักการสร้างคอนเทนท์เพื่อดึงดูดใจผู้อ่าน/ผู้ชม, การพัฒนาคอนเทนท์ด้วยนวัตกรรมเสียง AI ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล และ เทคนิคกระบวนการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อนำมาประกอบข่าวแบบง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ ก่อนจะมีภาคปฎิบัติจริงและทำแบบทดสอบ จากนั้นจะมี​พิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมนายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ กล่าวว่า “ในฐานะนายกสมาคมฯ และยังเป็นหนึ่งในสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่หลักคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงการกีฬาแก่สาธารณชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ทำให้สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มีความมุ่งหวังที่โครงการนี้จะต้องประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อคนในวงการสื่อสารมวลชน เเละภาคประชาชนให้มากที่สุด เพราะทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ การใช้สื่ออย่างปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ จึงสำคัญ”


สำหรับโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” จัดทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคกลางเเละภาคตะวันตก วันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี, ครั้งที่ 2 ภาคใต้ วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต, ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก เเละตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เเละครั้งที่ 4 ภาคเหนือ วันที่ 21-22 มกราคม 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น