กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ สวดพระอภิธรรม คุณแม่ทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ (ป.ม) ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลา 1

 กำหนดการ 

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ สวดพระอภิธรรม


คุณแม่ทิพย์วรรณ จิรชนานนท์ 

(ป.ม)

ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ศาลา 1 

—————————————


วันที่ 20 กันยายน 2566 

เวลา 15.00 น.พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม


วันที่ 21 - 25 กันยายน 2566 

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม


วันที่ 26 กันยายน 2566 

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม และประกอบพิธีกงเต็ก 


วันที่ 27 กันยายน 2566

เวลา 10.00 น. บำเพ็ญกุศล และ ประกอบพิธีบรรจุศพ

สำหรับกำหนดการพระราชทานดิน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

——————————————


จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ


นางสาว อรพินธ์ จิรชนานนท์ 

พันตำรวจเอก โกวิทย์ จิรชนานนท์ 

พลเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์ 

และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น