รู้ทันโรค ก่อนไตวาย กับ "หมอกวี"

 

รู้ทันโรค #ไตวาย #หมอกวี 

กวีคลินิกเวชกรรมโทร.091-7855708 

เดซี่เนอร์สซิ่งโฮมโทร.091-7656461
 

สามารถรับฟังความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ทางช่องทาง youtube @

kaveechinsaswat3346 

 

https://www.youtube.com/@kaveechinsaswat3346/videos  


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น