สภากทม.ติดตามแผนงานในงบประมาณปี63ของ สำนักสิ่งแวดล้อม ชี้ต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด


นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ  ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

และรายละเอียดงบประมาณตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น