ส่งมอบความห่วงใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนวัดมะกอกกลาง

(8 ก.พ. 65) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นตรวจเยี่ยมชุมชนชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตพญาไท พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 8 ราย และมอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพญาไท ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมะกอกกลาง ซึ่งสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตามสิทธิ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับสวัสดิการได้ครบถ้วนตามสิทธิทุกคน  สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร แผ่นอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ นมเปรี้ยว โลชั่นทาผิว ถุงขยะ เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  1. Since 3D printing requires no tooling, start-up prices are low, making it notably competitive for low volumes or one-off custom components. Tools used within the CNC process don't require contact with the raw supplies. The intricacy, accuracy, and precision of CNC machining has made it a priceless part of of} extensive variety|all kinds} of industry functions and solutions. There is a continuing need for the production of exactly engineered components within Can Opener Electric the improvement of modern products. The many innovative developments within the CNC process has made it important for the production of many of today‘s products from the medical and aerospace fields to the automotive and technological fields. The sort of material determines the chopping instruments, chopping pace, feed fee, and how deep the cut will be.

    ตอบลบ