ส่งมอบความห่วงใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนวัดมะกอกกลาง

(8 ก.พ. 65) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นตรวจเยี่ยมชุมชนชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตพญาไท พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 8 ราย และมอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพญาไท ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมะกอกกลาง ซึ่งสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตามสิทธิ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับสวัสดิการได้ครบถ้วนตามสิทธิทุกคน  สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร แผ่นอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ นมเปรี้ยว โลชั่นทาผิว ถุงขยะ เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น