จัดยิ่งใหญ่! “ศ.ดร.ไชยา” มั่นใจงาน “150 ปีพุฒาจารย์โต” สําเร็จตามเป้าศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานโครงการ “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” มั่นใจการจัดงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เตรียมจัดงาน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) โดยล่าสุด นายณฤต ศรีทอง อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ได้เข้าพบ ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำรองนายกฯ ในฐานะประธานโครงการฯ เพื่อหารือถึงการจัดงานในครั้งนี้ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นงาน 150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์ แล้ว ยังเป็นการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี และทำบุญประเทศด้วย จึงถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่หวังผลกำไร ซึ่งรายได้จากการจัดงานทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้


สำหรับงาน “150 ปี พุฒาจารย์โต สมเด็จฯคู่แผ่นดิน ศรีรัตนโกสินทร์” จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ซึ่ง นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้


ที่ปรึกษาโครงการ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ประธานโครงการ ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำรองนายกฯ, รองประธาน ประกอบด้วย นายสมชาย กรุสวนสมบัติ “ซูม ไทยรัฐ”, พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์, พลเรือเอกวิทวัส สาครสินธ์ุ, นายระวิ โหลทอง, นายโรจน์ งามแม้น, นายอำพล ถาวรโลหะ “เซียนเต๋า”, นายพันธ์เลิศ ใบหยก


กรรมการ ประกอบด้วย นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, นายจรูญ วานิชชา กก.บห.บ.สยามสปอร์ตฯ, นายจรัญ พงษ์จีน, นายขจร พราวศรี, นายศิริพงษ์ แสงทองคำ, นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์จินดา, นายอรรถวุฒิ ศรีแสง, Dr. Ma Yan และเลขานุการ นายวัฒนา ทัชพงษ์


พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้ง นายศักดิ์สิทธิ์ สุภาพรพงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ และนายอัครพร จิตรอำนวย เป็นกรรมการ ดูแลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น